Trang chủ Tìm lướt Tìm nâng cao Tìm mở rộng Dành riêng Lịch sử tìm
Tài khoản của tôi Lưu phiên làm việc Đóng phiên làm việc Giỏ hàng Hướng dẫn

 Tìm lướt

  Tìm tài liệu theo chữ cái tên tác giả, nhan đề, chủ đề, tên báo tạp chí,...

Hướng dẫn

   

Tìm nâng cao

  Kết hợp từ khóa với các liên kết AND, OR, NOT, NEAR để mở rộng hoặc giới hạn đối tượng cần tìm
Hướng dẫn
   

Tìm mở rộng

  Tìm tài liệu ở Thư viện Trung tâm và những thư viện khác có liên kết

Hướng dẫn

   

Dành riêng

  Tìm tài liệu khóa học đã được giảng viên đặt trước

Hướng dẫn

   

Thông tin
bạn đọc

  Xem những thông tin cá nhân và gia hạn tài liệu

Hướng dẫn

   


Truy cập nhanhSách mới

Địa chỉ: KP6 Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM
Điện Thoại: (84.8) 37242181 ext. 2311, Fax: (84.8) 37242161, Email: cenlib@vnuhcm.edu.vn