Trang chủ Tìm lướt Tìm nâng cao Tìm mở rộng Dành riêng Lịch sử tìm
Tài khoản của tôi Lưu phiên làm việc Đóng phiên làm việc Giỏ hàng Hướng dẫn

 


Dành riêng

Thuật ngữ tìm
Tìm theo:
Cơ sở dữ liệu:Các bước như sau

1. Nhập tên giảng viên hoặc mã khóa học vào ô "Thuật ngữ tìm".
2. Chọn: Tên giảng viên, Mã khóa học vào ô "Tìm theo".
3. Chọn Cơ sở dữ liệu cần tìm (VNU Database để tra cứu mục lục, Journal indexing để tìm các bài tạp chí tóm tắt hoặc toàn văn).
4. Nhấn "Tìm kiếm".


Truy cập nhanhSách mới

Địa chỉ: KP6 Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM
Điện Thoại: (84.8) 37242181 ext. 2311, Fax: (84.8) 37242161, Email: cenlib@vnuhcm.edu.vn