Trang chủ Tìm lướt Tìm nâng cao Tìm mở rộng Dành riêng Lịch sử tìm
Tài khoản của tôi Lưu phiên làm việc Đóng phiên làm việc Giỏ hàng Hướng dẫn

 


Tài khoản của tôi

Tên đăng nhập: Mật khẩu:
Library: Patron DB01

Các bước như sau

1. Nhập mã số thẻ thư viện vào ô "Tên đăng nhập".
2. Nhập mật khẩu vào ô "Mật khẩu".
3. Nhấn "Chấp nhận".

Ghi chú:
Đối với độc giả đăng nhập lần đầu tiên, mật khẩu trùng với mã số thẻ thư viện.




Địa chỉ: KP6 Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM
Điện Thoại: (84.8) 37242181 ext. 2311, Fax: (84.8) 37242161, Email: cenlib@vnuhcm.edu.vn