Trang chủ Tìm lướt Tìm nâng cao Tìm mở rộng Dành riêng Lịch sử tìm
Tài khoản của tôi Lưu phiên làm việc Đóng phiên làm việc Giỏ hàng Hướng dẫn


 

Tìm mở rộng
 Thuật ngữ tìm: Tìm theo:
 
 

Set Search Filters
 Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM
 Thư viện Đại học Bách Khoa
 Thư viện Đại học KHXH & NV
 Thư viện ĐH Quốc Tế/Kinh Tế - Luật
 Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM
 Thư viện Quốc gia Việt nam
 Trung tâm Thông tin - Thư viện ĐHQG.HN

Các bước như sau:

1. Nhập thuật ngữ tìm vào ô "Thuật ngữ tìm", chọn từ liên kết "AND", "NOT" để giới hạn hoặc "OR", "NEAR" để mở rộng kết quả tìm.
2. Chọn: nhan đề, tác giả, chủ đề... trong ô "Tìm theo".
3. Chọn Cơ sở dữ liệu cần tìm. Nếu chọn tất cả các CSDL liệt kê, nhấn vào "Tất cả các Thư viện trên".
4. Chọn "Set Search Filter" để định rõ chi tiết cần tìm.
5. Nhấn "Tìm kiếm".


Truy cập nhanhSách mới

Địa chỉ: KP6 Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM
Điện Thoại: (84.8) 37242181 ext. 2311, Fax: (84.8) 37242161, Email: cenlib@vnuhcm.edu.vn