Trang chủ Tìm lướt Tìm nâng cao Tìm mở rộng Dành riêng Lịch sử tìm
Tài khoản của tôi Lưu phiên làm việc Đóng phiên làm việc Giỏ hàng Hướng dẫn

 


Tìm nâng cao


 Thuật ngữ tìm: Tìm theo:
 
 

Cơ sở dữ liệu:
Set Search Filters

Các bước như sau:

1. Nhập thuật ngữ tìm vào ô "Thuật ngữ tìm", chọn từ liên kết "AND", "NOT" để giới hạn hoặc "OR", "NEAR" để mở rộng kết quả tìm.
2. Chọn: nhan đề, tác giả, chủ đề... trong ô "Tìm theo".
3. Chọn Cơ sở dữ liệu cần tìm (VNU Database để tra cứu mục lục, Journal indexing để tìm các bài tạp chí tóm tắt hoặc toàn văn).
4. Chọn "Set Search Filter" để định rõ chi tiết cần tìm.
5. Nhấn "Tìm kiếm".

Truy cập nhanhSách mới

Địa chỉ: KP6 Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM
Điện Thoại: (84.8) 37242181 ext. 2311, Fax: (84.8) 37242161, Email: cenlib@vnuhcm.edu.vn